Регламент надання послуги p2p-ua

Розділ 1. Загальні положення

§ 1

1.1. Регламент визначає правила користування послугою грошових переказів за допомогою сервісу p2p-ua

1.2. Послуга p2p-ua полягає в наданні, за допомогою сайту p2p-ua технічної можливості здійснення переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) з метою переказу цих коштів фізичній особі – отримувачу із подальшим зарахуванням на поточний рахунок в гривнях (UAH). Перекази, ініційовані з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками із подальшим зарахуванням на поточний рахунок отримувача, відкритий в українському банку за номером платіжної картки, або із подальшою виплатою готівкою в пункті обслуговування на території України, виплачуються виключно в гривні.

1.3. Перекази здійснюються лише із використанням платіжних карток, умови обслуговування яких дозволяють виконання операцій без фізичної присутності картки.

1.4. Для переказів в гривні, ініційованих з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, доступна послуга переказу коштів за номером телефону або с отримувача. Отримувачу надається посилання на захищену платіжну сторінку, де він має можливість ініціювати виплату переказу на власний поточний рахунок за номером платіжної картки. Такі перекази можуть здійснювати користувачі без створення облікового запису.

1.5. Ініціювання переказу з використанням наперед оплаченої платіжної картки (Prepaid) та зарахування переказу на таку картку можливе лише для карток, емітованих українськими банками в рамках лімітів та обмежень, встановлених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

§ 2

Послуга p2p-ua надається:

2.1. На території України:

2.1.1. На території України: p2p-ua.com/rules

§ 3

Використані в Регламенті терміни та визначення мають наступне значення:

Оператор - ТОВ «ЕФОРАТ» (для переказів, ініційованих з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками).

Банк Емітент – банк, який на законних підставах надав в користування платіжну картку фізичній особі (Держателю картки).

Сайт – інтернет-сторінка p2p-ua за допомогою якої Користувач здійснює запит на виконання переказу.

Картка відправника - платіжна картка міжнародної платіжної системи Visa або MasterCard, якою відправник користується на законних підставах, умови обслуговування якої дозволяють за правилами цих систем здійснювати операції без її фізичної присутності.

Картка отримувача - платіжна картка, емітована українським банком та на законних підставах надана в користування фізичній особі, рахунок якої ведеться у гривнях.

Користувач – повнолітня фізична особа, яка вірно створила обліковий запис користувача в системі p2p-ua на Сайті та активувала його.

Держатель картки – повнолітня фізична особа, яка на законних підставах користується платіжною карткою, наданою банком-емітентом.

Власник рахунку – повнолітня фізична особа, яка є власником поточного банківського рахунку в банку на території України або за її межами.

Авторизація – процес запиту у банка-емітента або особи, уповноваженої емітентом дозволу на здійснення переказу.

Отримувач – фізична особа, на ім’я якої виконується переказ.

Переказ – здійснення платежу з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися із використанням платіжних карток в розмірі, визначеному користувачем, та який не перевищує встановлених лімітів на здійснення переказів.

Обліковий Запис – індивідуальна панель адміністратора, створена користувачем в межах системи p2p-ua на Сайті, котра використовується для перегляду історії переказів та для управління особовими даними.

Ліміти Переказів – денні та місячні обмеження на здійснення переказів, ініційованих з використанням платіжної картки. Інформація про актуальні значення лімітів надається користувачу безпосередньо перед здійсненням переказу.

Аутентифікація картки – транзакція, яка має на меті підтвердити чи користувач є власником картки. Як правило, така транзакція здійснюється на суму 1 грн. яка через певний час повертається на поточний рахунок користувача.

Розділ 2. Реєстрація Облікового Запису користувача

§ 4

4.1. В рамках Сайту зареєструватись може фізична особа, яка на законних підставах користується платіжною карткою. Реєстрація користувача відбувається виключно та безпосередньо на Сайті.

4.2. В процесі реєстрації облікового запису користувач надає свої дані, необхідні для активації облікового запису.

4.3. Активація облікового запису може бути виконана тільки після коректного заповнення всіх даних користувача.

4.4. З метою активації свого облікового запису, користувач повинен ознайомитись та погодитись з цим Регламентом. Користувач з метою активації облікового запису повинен підтвердити, що подані ним дані правильні, достовірні та відповідають дійсності.

4.5. Користувач в процесі активації облікового запису зобов’язаний ознайомитись та погодитись з Політикою Приватності, детально ознайомитись з розміщеною в ній інформацією щодо обробки Товариством персональних даних, наданих Користувачем під час реєстрації. Надання згоди з умовами Політики Приватності є обов’язковою вимогою для створення облікового запису.

4.6. Користувач може окремо надати згоду на обробку персональних даних поданих під час реєстрації та активації облікового запису для маркетингових цілей. Така згода є добровільною та не впливає на активацію облікового запису і надання послуг згідно цього Регламенту.

4.7. Користувач бере на себе зобов’язання актуалізовувати свої персональні дані в разі їх зміни.

4.8. Пароль доступу до облікового запису буде наданий під час процедури реєстрації, змінити його можна за допомогою відповідної функції в обліковому записі користувача.

4.9. Користувач отримує можливість виконувати перекази після правильно виконаної реєстрації та активації облікового запису.

4.10. Без створення облікового запису Користувач може здійснювати перекази в гривні за реквізитами платіжної картки до рахунку в гривні Отримувача, а також за номером телефону/адресою електронної пошти (E-mail) Отримувача.

4.11. У випадку якщо користувач забуде пароль доступу до свого облікового запису, він може за допомогою відповідної функції на Сайті змінити пароль.

4.12. Користувач може мати тільки один обліковий запис.

4.13. Користувач в своєму обліковому записі може зареєструвати більш ніж одну платіжну картку. Зареєстрована платіжна картка зберігається у зашифрованому вигляді (токен) на серверах Адміністратора, що відповідають стандартам Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) та має відповідний сертифікат.

4.14. Користувач не може передавати свій обліковий запис іншим особам.

4.15. Користувач повинен тримати в таємниці пароль до облікового запису, та несе повну відповідальність за всі операції, що здійснені з використанням його облікового запису.

4.16. Адміністратор може на власний розсуд у будь-який момент заблокувати обліковий запис у випадку виявлення здійснення підозрілих операцій.

Розділ 3. Безпека здійснення переказів

§ 5

5.1. З метою забезпечення найвищого рівня безпеки перекази здійснюються за посередництвом Адміністратора Платежу, який має чинний сертифікат відповідності вимогам стандарту PCI DSS.

5.2. Оператор не має доступу до даних платіжних карток користувача, обробка цих даних здійснюється Адміністратором на захищеній платіжній сторінці.

5.3. Оператор не несе відповідальності за можливі проблеми пов’язані з пред’явленням неправдивих даних користувачем в процесі реєстрації облікового запису.

5.4. Користувач зобов’язаний вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення паролю від облікового запису третім особам.

Розділ 4. Порядок здійснення переказів

§ 6

6.1. Переказ з використанням Сайту може виконати законний користувач платіжної картки, який користується своїм обліковим записом на Сайті (за виключенням випадків, в яких допускається здійснення переказів без створення облікового запису відповідно до цього Регламенту).

6.2. Валюта здійснення переказу – українська гривня. У випадку ініціювання переказу з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками із подальшим зарахуванням на поточний рахунок отримувача, відкритий в українському банку за номером платіжної картки, або із подальшою виплатою готівки в пункті обслуговування на території України, такі перекази ініціюються, виконуються і завершуються виключно в гривні незалежно від валюти рахунку відправника.

6.3. Валюта виплати переказу в пунктах обслуговування на території України – гривня, із дотриманням вимог цього Регламенту та чинного законодавства України.

6.4. Валютою, в якій відбудеться зарахування коштів на поточний рахунок отримувача за реквізитами платіжної картки, є гривня.

6.5. Конвертація валюти на долар США/євро відбувається згідно з актуальним курсом обміну валют оператора.

6.6. Конвертація переказу в гривню відбувається за поточним курсом оператора.

6.7. Актуальний курс обміну валют можна побачити після входу до облікового запису.

6.8. Користувач, виконуючи переказ, погоджується на актуальний курс, який бачить в системі та на додаткові оплати, що виникають в процесі виконання переказу.

6.9. Переказ може бути завершений зарахуванням коштів на поточний рахунок отримувача за реквізитами платіжної картки, або виплачений готівкою в пункті обслуговування відповідно до цього Регламенту.

6.10. Користувач погоджується на те, що Адміністратор Платежу отримує внесені до системи користувачем дані та здійснює їх верифікацію.

6.11. Оператор передає дані необхідні для авторизації переказу адміністратору платежу за посередництвом сайту.

6.12. Вимогами виконання переказу є:

6.12.1 Сума переказу не повинна перевищувати лімітів здійснення переказів.

6.12.2 Надання правильних даних отримувача.

6.12.3 Надання призначення платежу (наприклад, «допомога родичам»).

6.12.4 Позитивна авторизація з боку банку-емітента або особи, уповноваженої емітентом.

6.13. Позитивна авторизація може бути надана виключно у відношенні до платіжних карток які:

6.13.1 Не є заблокованими.

6.13.2 Є дійсними.

6.13.3 Банк-емітент підтвердив, що користувач має достатньо коштів на здійснення переказу.

6.14. У випадку відсутності позитивної авторизації переказ виконано не буде.

6.15. Переказ за номером телефону/адресою електронної пошти (E-mail) отримувача, а також переказ із виплатою одержувачу готівкою буде готовий до виплати не пізніше ніж наступного робочого дня після правильно виконаного його ініціювання. Отримувач може отримати переказ протягом 30 календарних днів з дня його ініціювання. Перекази, що не були витребувані отримувачем протягом 30 календарних днів, повертаються відправнику, при цьому сума комісійної винагороди, що була сплачена відправником, поверненню не підлягає.

6.16. Зарахування коштів на поточний рахунок отримувача за реквізитами платіжної картки відбудеться не пізніше ніж наступного робочого дня після правильно виконаного ініціювання переказу, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів відповідно до чинного законодавства України.

6.17. Оператор не несе відповідальності за неправильно зазначені користувачем дані одержувача.

6.18. Оператор не несе відповідальності за запізнення виконання переказу з причин незалежних від оператора.

6.19. Переказ, що отримав позитивну авторизацію, не відміняється. В окремих випадках оператор може анулювати переказ на прохання користувача за умови, що переказ ще не був отриманий отримувачем.

Розділ 5. Ліміти на здійснення переказів

§ 7

7.1. Ліміти на здійснення переказів визначає оператор. Ліміти на здійснення переказів можна переглянути після входу до облікового запису користувача.

7.2. Банком-емітентом користувача та/або отримувача можуть бути встановлені власні ліміти на здійснення/зарахування переказів. Ліміти емітента не враховуються оператором при розрахунку лімітів на здійснення переказів з використанням p2p-ua. Оператор не несе відповідальності перед користувачем за відмову у здійсненні переказу з причини перевищення ліміту банка-емітента.

Розділ 6. Скарги

§ 8

8.1. Користувач може надавати скарги з використанням відповідної функції на сайті в рамках свого облікового запису, або шляхом надання відповідного повідомлення в службу підтримки на Сайті у випадку, якщо користувач не має облікового запису.

8.2. Оператор не несе відповідальності за запізнення, повернення або ж відмову у виконанні переказу, якщо вони наступили не з його вини, особливо у випадку надання користувачем неправильних даних одержувача.

8.3. Оператор не несе відповідальності за втрачену вигоду чи непрямі збитки, в тому числі втрачені фінансові можливості чи втрату доходу, яка виникла через запізнення виконання чи відсутності виконання переказів.

Розділ 7. Заключні положення

§ 9

9.1. Оператор залишає за собою право на власний розсуд відмовити в реєстрації облікового запису, видалення облікового запису, а також відмови виконання переказу вже зареєстрованого користувача без пояснення причини.

9.2. Починаючи від моменту складення замовлення на виконання переказу, оператор може вимагати від користувача належно засвідчених копій документу що посвідчує особу або ж інших рівнозначних документів. До часу надання користувачем зазначених документів, оператор має право затримати виконання переказу без обов’язку виплати користувачеві будь-яких компенсацій з цим пов’язаних.

9.3. У випадку не надання користувачем копій документів, оператор має право анулювати всі замовлення на виконання переказів, складених користувачем, без обов’язку виплати користувачеві будь-яких компенсацій з цим пов’язаних.

§ 10

10.1. Даний Регламент дійсний з 01.11.2019 року.

10.2. Повний та актуальний Регламент, а також всі попередні версії Регламенту є доступними на головній сторінці Сайту в закладці «Регламент».

10.3. Оператор інформує, що може бути змушеним до зміни даного Регламенту, особливо у випадку розширення функціональності послуги, технічних причин чи технологічних, або ж змін законодавства. Перекази, ініційовані до зміни Регламенту, які не були виконані до дня оголошення змін в Регламенті, використовується Регламент, дійсний перед змінами.

10.4. У випадку планованих змін в Регламенті, користувачі, які мають обліковий запис, будуть повідомлені електронним повідомленням про плановані зміни в Регламенті, з можливістю припинити дію договору в терміні 7 днів від дня отримання інформації про плановані зміни. Оператор додатково перед змінами інформує всіх зацікавлених про плановані зміни на сторінках Сайту в закладці «Регламент» .

Наші партнери